GARANTİ EDİLEN İÇERİK
%(W/W)
Toplam Azot (N)
10
Nitrat Azotu (NO-N) 
2,5
Amonyum Azotu (NH-N)
1,9
Üre Azotu (NH-N)   
5,6
Suda Çözünen Fosforpenta Oksit (PO₅)
10
Suda Çözünen Potasyum Oksit (KO)
10
Ambalaj tipleri
18 kg kova
ROMP 10-10-10’UN AVANTAJLARI
1.ROMP 10-10-10, azot, fosfor ve potasyumu içeriğinde dengeli bir biçimde bulunduran, bitkilerin her döneminde makro element ihtiyacını karşılayan, alınabilirliği en yüksek gübredir.

2.ROMP 10-10-10, kullanım dönemi olarak dikimden itibaren hasada kadar her dönem kullanılabilme özelliği ile bitki besin ihtiyacını karşılamada büyük kolaylık sağlar .
3.ROMP 10-10-10, damlamadan kullanılabildiği gibi yapraktan da kullanılabilen, ve bitki yaprakları tarafından kolay alınması göz önünde tutularak hazırlanmış bir gübredir.
4.ROMP 10-10-10, ekim veya dikimden sonra kök gelişimi, çiçeklenme, meyve oluşumu ve büyümesi gibi fenolojik safhalarda kullanılarak bitkiye maksimum fayda sağlanmış olur.
5.ROMP 10-10-10, özel üretim teknolojisi sayesinde toprakta bulunup da kolayca alınamayan bazı makro ve mikro elementlerin alımına da yardımcı olur.

ROMP 10-10-10’UN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
1.ROMP 10-10-10, bitkilerin ana besin kaynaklarından olan azot, fosfor ve potasyum ROMP 10-10-10’un içerisinde şimdiye kadar hiç gübrede, kullanılmamış fiziksel görünüm, kimyasal içerik Elit Tarım garantisi altında 10-10-10 oranında formüle edilmiştir.
2.ROMP 10-10-10, kimyasal yapısı ve jel özelliği gereği tuzlu, kireçli topraklarda hava ve toprak sıcaklığının düştüğü dönemlerde bitki köklerinin çalışmasının azalmasına rağmen bitki tarafından diğer gübrelere göre çok daha fazla alınır.