OREX
Bitkisel Menşeli Amino Asit İçeren Sıvı Organik Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
%(W/W)
Toplam Organik Madde 
 30
Toplam Azot (N)
2
Organik Azot (N) 
1
Toplam Pentaoksit (PO₅)
1,5
Suda çözünür Potasyum Oksit (KO) 
2
Serbest Amino Asitler 
4
pH 
4-6
Ambalaj Tipleri
25 kg

NEDEN OREX?
1.Orex içerisindeki yüksek potasyum, sezon süresince bitkilerin ihtiyacı büyük oranda karşılayacak seviyededir.
2.Orex % 50 organik madde içeriği ile topraktaki faydalı mikrobiyel aktiviteyi hızlandırır.
3.Orex topraktan kolay yıkanmaması nedeniyle bit-kiler için uzun süreli bir besin kaynağıdır.
4.Orex toprakta kaymak tabakası oluşumunu önleyerek toprağın kabarmasını sağlar.
5.Orex içeriğindeki C (karbon)/ N (azot) oranının bitkilerin istediği seviyede olmasını dengeleyici bir unsur oluşturur.
6.Orex olumsuz toprak koşullarında zayıf gelişen bitkinin hızlı bir şekilde büyümesini sağlar.
7.Orex tamamı ile organik olduğundan kimyasal gübreler gibi tuzluk sorununu ortaya çıkarmaz. Aksine, tuzlu toprakların ıslah edici özelliğe sahip olduğu için, bitki gelişimini hızlandırır.
8.Orex meyve oluşumu, olgunlaşma süresi, meyve aroması ve albenisi gibi özelliklerde mükemmel bir etkiye sahiptir.

TEKNİK BİLGİLER
1.Orex bitkinin yetişme periyodu boyunca, topraktan kaldırdığı tüm makro ve mikro elementleri ihtiva eden, %100 organik yapıda sıvı, bitki besin kaynağıdır.
2Orex’in içeriğinde dışarıdan eklenmiş hiçbir katkı maddesi, bulunmamaktadır. Tamamı bitki ekstralarından (özüt) oluşmaktadır.
3.Orex’in içeriğinde besin oranları, bitkilerin bünyesinde bulunan besin oranlarının yoğunlaştırılmış şeklidir.