GARANTİ EDİLEN İÇERİK                    %(W/W)

Suda çözünür Potasyum (KO)         25

Toplam Organik Madde                  8

Maximum Nem                              20

pH                                                  3- 5

Ambalaj Tipleri             25 kg. çuval

NEDEN ORMİN K?
1.ORMİN K tamamen bitkisel kökenli olup potasyum, kükürt, kalsiyum, magnezyum ve diğer iz elementleri bakımından, bitkilerin ilk dikim anından hasat dönemine kadar besin ihtiyacını en yüksek düzeyde karşılayabilen organik bir gübredir.
2.İçeriğindeki SO4 (kükürt) mikronize olup, toprak ile karışımından itibaren 4 hafta içinde tamamen işlevsel hale dönüşür. Böylece toprak pH’sının düzenlenmesi ve tuzluluğunun giderilmesini sağlar. 
3.Potasyumca zengin olan ORMİN K bitkilerin ilk gelişim döneminde gereksinim duydukları potasyumu tamamıyla karşılayarak bitkilerin daha sağlıklı gelişmelerini sağlar.
4.Organik yapısı nedeniyle toprakta su tutma kapasitesini artırır. Toprağı gevşeterek bitki köklerinin havalanmasını sağlar.
5.Kimyasal gübrelere oranla toprakta daha hızlı bir şekilde çözünerek kısa zamanda etkili hale gelir.
6.ORMİN K kullanılan topraklarda bitkiler, ihtiyaçları olan besin elementlerinden en yüksek düzeyde faydalanır. Böylece, renk, tat, kalite ve verim yönünden herhangi bir problem yaşanmaz.
7.ORMİN K toprak tekstürü ve strüktürünü düzenler. Bitkiler içim fitotoksite eskisi yoktur ve çevreyi kirletmez.
8.ORMİN K diğer taban gübrelerinden farklı olarak bitkilerin her döneminde rahatlıkla kullanılabilir. Çünkü toprağa atılmasından itibaren yaklaşık iki hafta içinde bitkiler tarafından kullanılabilir hale gelir.

TEKNİK BİLGİLER
1.%100 bitkisel orijinal potasyum ve diğer besin maddelerinin organomineral kompleksli olup aynı zamanda içerdiği %31,5 kükürt oranı ile toprak ıslah edici özelliğe sahiptir.
2.ORMİN K toprak ve bitkiler için %100 faydalı bir gübredir. ORMİN K’nın içerisindeki tüm besin maddelerinin organik maddeye bağlı kelat (chelat) yapısında olması nedeniyle alınımları da çok kolay gerçekleşmiş olur.
3.ORMİN K Amerikan ve Fransız teknolojisiyle üretilmiştir. İçeriğinin tamamı toprak ve bitki için yaralıdır.