GARANTİ EDİLEN İÇERİK
%(W/W)
Toplam Organik Madde 
 20
Toplam Azot (N)
8
Üre Azotu (NH-N)5,8
Amonyum Azotu (NH4-N)
1,1
Organik Azot (N)1,1
Suda çözünür Potasyum Oksit (KO) 
4
pH 
4,2-5,2
Ambalaj Tipleri
5 kg, 10 kg kova

ORFE’nin Topraktaki Üstünlükleri:
1.ORFE, bitkilerin gelişim dönemleri boyunca demir gereksinimlerini giderir ve demir eksikliği görülen alanlarda da bu ihtiyacı kısa sürede ortadan kaldırır.
2.ORFE topraktaki H+ iyonlarını serbest hale geçirir. Bu sayede katyonların toprak çözeltisine geçmesini sağlar ve böylece çözeltideki besin elementleri kolaylıkla alınır.
3.ORFE’nin pH’sının 3 değeri dolaylarında olması, yüksek pH’ya sahip topraklarda pH değerinin düşmesine yardımcı olur.
4.Orfe’ deki organik şelatlı demir (Fe++) bitki tarafından sentetik şelatlı ürünlere göre, şartlara bağlı olarak üç-beş kat daha hızlı bir şekilde kökler tarafından absorbe edilir.
5.ORFE’nin topraktaki en önemli üstünlüğü, alkali koşullarda demirin kristalizasyonu ile kristal oksitlerin oluşumunu engelleyerek demirin çözünürlüğünü arttırmasıdır.
6.ORFE içerdiği özel organik madde ile vesiküler-arbusküler, mikoriza fungusların çoğalmalarını sağlar, bu sayede bitki, kök alanını arttırarak besin elementlerinden daha fazla faydalanır.

ORFE’nin Yapraktaki Üstünlükleri
1.ORFE yaprak yüzeyinde çok uzun süre fazla sıvı kalır. Özel formülasyonu gereği yaprak dokusu tarafından anında alınabildiği için doğrudan bitki tarafından kullanılır.
2.ORFE’nin içerdiği aminoasit ve organik asitlerle şelatlanmış yüksek miktardaki demir mikro elementlerin bitki bünyesine geçmesi ve bitki içinde hareketliliği diğer demir kaynakları ile kıyaslanmayacak derecede yüksektir.
3.ORFE düşey yüzey gerilim kat sayısı nedeniyle yayıcı-yapıştırıcı özelliğine sahiptir.
4.ORFE herbisit, fungusit ve insektisitlerin birçoğu ile karıştırılıp uygulanabilir. (Geniş alan uygulamalarına geçmeden önce karışabilirlik testi yapılması önerilir.)
ORFE’NİN Bitki Bünyesindeki Üstünlükleri
1.ORFE içerdiği proteinler sayesinde hücre membranları arasında besin elementlerinin aktif taşınmasında rol oynar.
2.ORFE bitkide katalizör görevi görerek hücrelerde oluşan enzimatik faaliyetleri teşvik eder.
3.ORFE bitkilerde metabolik faaliyetleri hızlandırarak, morfolojik safhalara geçişini kolaylaştırır.

ORFENİN TEKNOLOJİSİ
1.ORFE bitki hücrelerinin düşük sıcaklık ve yüksek basınç altında protoplazma sıvısının yoğunlaştırılması sonucu elde edilmiş macun kıvamında bitki besinidir.
2.ORFE içerdiği bitki besin elementleri ve özellikle demir (Fe) organik ortamda, organik asitler ve aminoasitlerle doğal olarak şelatlanmış bitki besinidir.
3.ORFE her türlü bitkide topraktan ve yapraktan kullanılmaya uygun olarak hazırlanmış bitki besinidir.

BİTKİSEL KAYNAKLI AMİNOASİTLERİN BİTKİLERDE ETKİSİ
Bitkiler bünyelerinde aminoasit üretirler. Bu aminoasitleri doğrudan ve dolaylı olarak gelişimleri için kullanırlar. Bazı olumsuz koşullarda bu işlemi kendi ihtiyaçları yetecek kadar gerçekleştiremeyebilirler. Bu durumda dışarıdan aminoasit takviyesi gerekecektir. Orfe bu durumda devreye girdiğinde, bu ihtiyacı en etkin şekilde karşılayacak bir bitki besin kompleksidir.