GARANTİ EDİLEN İÇERİK
%(W/W)
Organik Madde          
28
Toplam Azot (N)
12
Nitrat Azotu (NO3-N)
4
Üre Azotu (NH-N)
5
Amonyum Azotu (NH4-N)
2
Organik Azot (N)
1
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)
5
pH
4-6
Ambalaj tipleri
18 kg kov
NEDEN ORCA?
1. ORCA’nın içeriğinde mevcut olan kalsiyum;
-hücrelerin madde çıkışını azaltarak bitkileri dona karşı korur,
-fosfolipidleri karboksil ve fosfat grupları ile proteinleri arasında köprü oluşturmak suretiyle hücre membranlarını güçlendirir,
-bitkilerde kök uzaması ve hücre bölünmesini hızlandırıcı etki yapar.
2. ORCA, uygunsuz çevre ve toprak koşullarında ileri gelen kalsiyum eksikliğini gidererek bitkiye üstün performans kazandırır.
3. ORCA, içeriğinde bulunan aminoasit ve organik azot sayesinde kalsiyum (Ca) ve diğer bitki besin elementlerini şelatlar; böylece, bitki tarafından daha kısa sürede alınmış olur
4. ORCA’nın yüksek organik madde içeriği nedeni ile yararlı mikroorganizma popülasyonu artırarak toprağın yapısını düzenlemeye de yardımcı olur.
5. ORCA, doğal organik sürfaktan (yayıcı, yapıştırıcı) özelliği nedeniyle, yapraktan uygulamalarda, yaprak yüzeyinde kolayca dağılır ve böylece bitki tarafından daha rahat alınır.

TEKNİK BİLGİLER
1. ORCA bitki özlerinin hidrolize protein yöntemi ile elde edilmiş hem kalsiyum ihtiyacını karşılayan hem de toprak düzenleyici olarak fayda sağlayabilen yüksek teknoloji ürünüdür.
2. ORCA’nın içerdiği kalsiyum bitkisel kökenli organik asit ve aminoasitlerle şelat bağları ile bağlanmıştır.
3. ORCA bitkisel kökenli organik yapısı nedeniyle kalsiyum ve azotun yanında bitkinin gereksinim duyduğu tüm bitki besin elementlerini dengeli miktarlarda içerir.
4. ORCA topraktan ve yapraktan uygulanabilir yapıdadır.